Zarządzanie zamówieniami

Moduł Order Management kontroluje i sekwencjonuje zamówienia produkcyjne. Informacje takie jak ilości, daty produkcji i danw zamówienia będą brane pod uwagę dla optymalnego zarządzania rozkładami.

Możliwości
  • Kontrola i zarządzanie wszystkimi zamówieniami produkcyjnymi
  • Kontrola wszystkich etapów produkcji, takich jak wydanie, raportowanie zakończenia produkcji elementu, rezygnacja, odrzucenie i zarządzenie resztkami
  • Opcjonalne połączenie do baz SQL
  • Połączenie z systemami ERP w celu uzyskanie/wysłania informacji o procesie produkcyjnym
  • Automatyczne generowanie rozłożenia, bazując na ustawionych kryteriach dla materiału, grubości, maszyny, klienta, daty dostawy itd.

 

KUIPERS programmed with WiCAM (PN4000)
automated Trumpf

► watch in english | MP4 Download (HD)

 

Powrót