Przetwarzanie parametryczne

Bazując na sparametryzowanej, pojedynczej części moduł Parametric tworzy w pełni automatycznie jej wariację wraz z użyciem preferowanych narzędzi. Dla przykładu wszystkie elementy z danego modelu będą stworzone w pełni automatycznie z pomocą zadanej logiki i będą możliwe do rozłożenia na arkuszu blachy. Parametry mogą pochodzić bezpośrednio z systemu EPR lub z arkusza programu Excel.

Możliwości
  • Automatyczne generowanie parametrów z istniejącej części
  • Zintegrowany język programowania z funkcjami matematycznymi i warunkami
  • Wsparcie technologii podprogramów
  • Wsparcie dla parametrycznych makr
  • Dostęp do wszystkich parametrów procesu, włącznie z narzędziami
  • Tworzenie własnych parametrów i definiowanie własnych typów wejść danych

 

Elevator and Door manufacturing automated with WiCAM
PPS ERP SAP controlled

► watch in english | MP4 Download (HD)

 

Powrót