PNControl

PNControl jest potężnym narzędziem do planowania, kontroli pracy, realizacji i monitorowania wszystkich terminów wytwarzania i produkcji.

Programy przygotowane z PN4000 (lub NC z innych źródeł) są bezpośrednio wysyłane na maszynę. Informacje te są automatycznie dostępne w Control Centre w celu ich monitorowania. W tym samym czasie dane NC mogą być generowane w obrębie PN4000 poprzez różne automatyczne programy, takie jak Multi-Loop lub PN Engine – jednocześnie dla kilku maszyn.

Możliwości
  • Zarządzanie pracami lub rozłożeniami
  • Graficzne przedstawienie wykorzystania obrabiarek
  • Funkcje statystyczne dotyczące stanu prac, wykorzystania maszyn i materiałów
  • Proste pytania o status produkowanego elementu
  • Licencje sieciowych praw dostępu dla grup (administrator, production management, engineering, user, guest)
  • Bezpośrednie informacje zwrotne o produkowanych elementach – w zależności od systemu PN4000 i ERP (w zależności od opcji maszynowych)
  • Ręczne potwierdzenie wykonania rozłożenia/elementów przez operatora maszyny
  • Odpowiedź zwrotna o zadaniu w czasie rzeczywistym

 

 

Powrót